Briefadvies realisatie luchthaven Lelystad: twee adviezen om tijdig de beoogde doelen te realiseren

Afschrift van een brief met een verkenning naar de regievoering door IenM met betrekking tot de ontwikkeling van luchthaven Lelystad, inclusief het concept-programmaplan Realisatie Lelystad Airport.