Onderzoek brandveiligheid gevels

Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

Onderzoek brandveiligheid gevels 

Brief aan gemeenten (PDF | 2 pagina's | 30 kB)

Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels (PDF | 5 pagina's | 55 kB)

Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels (PDF | 3 pagina's | 196 kB)

Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels (PDF | 34 pagina's | 5,3 MB)