Afschrift brief verbetering positie zelfstandigen op vlak AOV en FOR