Gezamenlijke reactie regionale leden Stuurgroep op advies proefcasus Eindhoven Airport

Gezamenlijke reactie van de regionale leden van de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 op het advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030.