Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Brief van minister Van Engelshoven aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit.