Advies tot wijzing maximumaantal behandelingen fysiotherapie bij COPD

Zorginstituut Nederland stuurt minister De Jonge een advies tot wijzing maximum aantal behandelingen fysiotherapie bij COPD voor een subcategorie (B2) met hoge ziektelast.

Advies tot wijzing maximumaantal behandelingen fysiotherapie bij COPD (PDF | 8 pagina's | 329 kB)