Reactie op beleidsplan KB 2019-2022, evaluatierapport KB en pamflet

Afschrift van de brief van minister Van Engelshoven aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zij geeft hierin haar reactie op het beleidsplan KB 2019-2022, het evaluatierapport KB en het pamflet met een toelichting op het evaluatierapport.