Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

Met deze kamerbrief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de concept-wijziging van de Regeling diervoeders 2012 vanwege het normeren van ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee, overeenkomstig artikel 10.10, tweede lid, van de Wet dieren.