Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

Met deze kamerbrief informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de concept-wijziging van de Regeling diervoeders 2012 vanwege het normeren van ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee, overeenkomstig artikel 10.10, tweede lid, van de Wet dieren.

Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof (PDF | 2 pagina's | 32 kB)