Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025

Rijksprioriteiten met betrekking tot het terrein van de volkshuisvesting in de periode van 2021 tot 2025. Deze prioriteiten stimuleren dat in de lokale samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties aandacht wordt besteed aan met de corporatiesector vastgestelde thema’s.

Volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025 (PDF | 15 pagina's | 287 kB)