Toelichting op voorstellen tot aanpassing van de waterschapsbelasting

De Unie van Waterschappen (UvW) geeft een toelichting op de voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.

Toelichting op voorstellen tot aanpassing van de waterschapsbelasting (PDF | 16 pagina's | 345 kB)