Brief aan instellingen perspectief studiejaar 2021-2022

Samen met de MBO Raad, VSNU, Vereniging Hogescholen, NFU en NRTO heeft het ministerie van OCW 4 scenario's opgesteld voor de start van het studiejaar 2021-2022. Eind april hebben de instellingen hierover een perspectiefbrief ontvangen.

Brief aan instellingen perspectief studiejaar 2021-2022 (PDF | 2 pagina's | 147 kB)

Meest waarschijnlijk: het “basisscenario”

Het meest waarschijnlijke scenario is het “basisscenario”(scenario 2).  In dit scenario wordt er van uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd en het epidemiologische beeld het mogelijk maakt om veel coronamaatregelen af te schalen. Het uitgangspunt is dat het onderwijs op de onderwijsinstelling plaatsvindt en de 1,5m kan worden losgelaten. Wel blijven er nog een aantal aanvullende maatregelen bestaan, zoals het vrijwillig (zelf)testen en het hanteren van een maximale groepsgrootte. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het beperken van het risico op snelle verspreiding van het virus en op het voorkomen van superspread events.

Natuurlijk is er de hoop dat zelfs die maatregelen niet meer nodig zijn bij de start van het nieuwe studiejaar en het onderwijs georganiseerd kan worden volgens het “optimale scenario” (scenario 1) dat vrijwel geen beperkende maatregelen heeft en dicht in de buurt komt van de tijd van voor corona. 

2 terugvalscenario’s

Twee andere scenario’s zijn de terugvalscenario’s voor als het tegenzit met de coronabesmettingen en er meer beperkende maatregelen genomen moeten worden. Bij beide terugvalscenario’s wordt de 1,5 meter afstand houden gehandhaafd. In het eerste terugvalscenario (scenario 3) kunnen wel coronavrije bubbels worden gehanteerd. Hierbij kunnen instellingen ervoor kiezen om gebruik te maken van testbewijzen. Alleen zijn instellingen dan ook altijd verplicht om een goed alternatief aan studenten aan te bieden die zich niet willen laten testen.

Bij het tweede terugvalscenario (scenario 4) is dat niet mogelijk en geldt er een lockdown. Het fysieke onderwijs is in dit scenario alleen toegankelijk voor kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en voor studenten die examen, tentamens en toetsen afleggen. In juli of zoveel eerder als mogelijk wordt het OMT om advies gevraagd over het definitieve scenario en neemt het kabinet op basis hiervan een besluit over het definitieve scenario.

Introductieactiviteiten

Ook wordt in de scenario’s een handreiking gegeven voor de introductieactiviteiten van nieuwe studenten. Bij het basisscenario kunnen evenementen fysiek plaatsvinden maar is het wel mogelijk dat er randvoorwaarden gelden. Bijvoorbeeld om de groepsgrootte te beperken en zelftesten in te zetten. Uiteindelijk is het aan de instelling om in samenwerking met de studentenverenigingen en in goed overleg met het regionale veiligheidsberaad hierin keuzes te maken.