Servicedocumenten hoger onderwijs (HO): aanpak coronavirus COVID-19

Dit overzicht met servicedocumenten kan instellingen als hogescholen en universiteiten helpen in de bestrijding van het coronavirus. Met deze praktische handreikingen kunnen instellingen invulling geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten zoveel mogelijk te beperken.

De documenten zijn aanvullend op elkaar. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, verzorgt het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw document.

De servicedocumenten zijn aanvullend op elkaar. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, verzorgt het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw servicedocument.