Afschrift brief met reactie Intrekken besluit tot afkondiging opschaling ziekenhuiscapaciteit naar fase 2D

Afschrift van een brief van minister Van Ark aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) met een reactie op het verzoek tot intrekken van het afkondigen van het opschalingsplan COVID-19. 

Afschrift brief met reactie Intrekken besluit tot afkondiging opschaling ziekenhuiscapaciteit naar fase 2D (PDF | 1 pagina | 388 kB)