Brief Huurcommissie over voortgang actieplan 'Aanpak achterstanden'

Brief van de Huurcommissie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de voortgang van het actieplan 'Aanpak achterstanden'. Dit gaat over de achterstanden die bij de Huurcommissie zijn ontstaan bij de behandeling van zaken.