Afschrift brief gemeente Leusden over interbestuurlijk toezicht Wmo 2015

Afschrift van een brief van de gemeente Leusden aan het ministerie van VWS over het interbestuurlijk toezicht vanwege beleid dat in strijd is met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 

Afschrift brief gemeente Leusden over interbestuurlijk toezicht Wmo 2015 (PDF | 2 pagina's | 618 kB)