Afschrift aanbiedingsbrief VH Actieplan pabo's

Afschrift van de brief van de Verenigde Hogescholen (VH) aan minister Van Engelshoven (OCW). De brief gaat over het Actieplan van hogescholen met pabo’s voor een inclusiever en toekomstbestendig toetsings- en toelatingsbeleid.

Afschrift aanbiedingsbrief VH Actieplan pabo's (PDF | 3 pagina's | 275 kB)