Afschrift brief NVB aan bewindspersonen Financiën over stand van zaken FATCA

Brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken met betrekking tot regelgeving in het kader van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en een in 2013 tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten verdrag (intergovernmental agreement) hierover. De brief gaat over de verlening van uitstel door banken aan klanten om aan bepaalde verplichtingen volgens de FATCA-regelgeving te voldoen.

Afschrift brief NVB aan bewindspersonen Financiën over stand van zaken FATCA (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)