Brieven over Waddenzee

UNESCO vraagt de Nederlandse ambassadeur om informatie over de bescherming van de Waddenzee. Dit naar aanleiding van brieven van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de provincie Friesland.

Brieven over Waddenzee (PDF | 12 pagina's | 6,7 MB)