Afschrift brief Response to report by Dutch Safety Board

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers). De brief bevat de reactie van de minister op de brief van OICA. De brief ging over de aanbevellingen uit het rapport 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Afschrift brief Response to report by Dutch Safety Board (PDF | 2 pagina's | 179 kB)