Afschrift brief aan ACEA

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).  De brief bevat de reactie van de minister op de brief van ACEA. De brief ging over de aanbevellingen uit het rapport 'Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Afschrift brief aan ACEA (PDF | 2 pagina's | 179 kB)