Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het vpt is het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden voor cliënten te vergroten.

Afschrift brief NZa over scheiden van wonen en zorg (PDF | 51 pagina's | 3,9 MB)