RIVM brief Ontwikkeling Herkenbare en Aanspreekbare Wijkverpleging

Eerste resultaten van onderzoek naar ontwikkeling van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging.

RIVM brief Ontwikkeling Herkenbare en Aanspreekbare Wijkverpleging (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)