Maartbrief 2022 aan gemeenten en provincies

De Maartbrief 2022 informeert gemeenten en provincies over de belangrijkste maatregelen van het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds en provinciefonds.

Maartbrief 2022 aan gemeenten en provincies (PDF | 39 pagina's | 5,6 MB)