Brief aan GS Overijssel

Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel. De brief gaat over fysieke maatregelen op de N36 naar aanleiding van de ongevallen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op deze weg.

Brief aan GS Overijssel (PDF | 2 pagina's | 64 kB)