Brief over sociale zekerheidspositie thuiswerkende grensarbeiders

Minister van Gennip heeft in een brief aan Eurocommissaris Schmit aandacht gevraagd voor de sociale zekerheidspositie van thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2022.