Afschrift brief aan Zorginstituut over kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg

Brief van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aan het Zorginstituut Nederland over het kwaliteitskader voor de verpleeg(huis)zorg. 

Afschrift brief aan Zorginstituut over kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg (PDF | 10 pagina's | 2,8 MB)