Afschrift brief SO APK Verzoek uitstel invoering deeltjestest dieselvoertuigen in de APK

Afschrift van de brief van de Stichting Overlegorgaan Algemene Periodieke Keuring (SO APK) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief verzoekt om de invoering van de nieuwe APK-test voor controle van de werking van roetfilters van dieselauto's uit te stellen.

Afschrift brief SO APK Verzoek uitstel invoering deeltjestest dieselvoertuigen in de APK (PDF | 2 pagina's | 98 kB)