NEa assessment recertification Graanul by NEPCon OU

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) informeert NEPCon OU over de conclusies van het onderzoek van de NEa naar de hercertificatie van de duurzaamheid van biogrondstoffen uit Estland bestemd voor energietoepassingen door NEPCon OU. Dit document is in het Engels.

NEa assessment recertification Graanul by NEPCon OU (PDF | 19 pagina's | 5,4 MB)