Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

Brief namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid.

Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen (PDF | 6 pagina's | 207 kB)