Afschrift Brief PFAS-coördinatoren Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Aanbiedingsbrief van de 2 coördinatoren voor het aanjagen en stroomlijnen van de lopende acties en onderzoeken voor de aanpak van PFAS in Zeeland.

Afschrift Brief PFAS-coördinatoren Voortgangsrapportage PFAS Zeeland (PDF | 2 pagina's | 205 kB)