Afschrift brief gemeente Utrecht meldplicht woondiscriminatie

Afschrift van de brief van de wethouder Wonen en Volkshuisvesting van de gemeente Utrecht aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over onderzoek naar invoering van een meldplicht van woondiscriminatie.

Afschrift brief gemeente Utrecht meldplicht woondiscriminatie (PDF | 1 pagina | 160 kB)