Afschrift brief UNL Nevenwerkzaamheden hoogleraren

Afschrift van de brief van Universiteiten van Nederland (UNL) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat de reactie van UNL op de brief van de minister van 18 oktober 2022. Deze brief ging over verbetering van de transparantie (openheid) over de financiering van leerstoelen en over nevenwerkzaamheden van hoogleraren.

Afschrift brief UNL Nevenwerkzaamheden hoogleraren (PDF | 3 pagina's | 179 kB)