Afschrift brief Raad voor Cultuur met verzoek uitstel advies koloniale archieven

Afschrift van de brief van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu (OCW). De brief vrezoekt om uitstel van het advies over de omgang met koloniale archieven.