Aanbiedingsbrief staatsagent KLM bij 5e voortgangsrapportage

Aanbiedingsbrief van de staatsagent bij de 5e periodieke voortgangsrapportage over naleving door KLM en Air France - KLM (AFKL) van de voorwaarden die door de Nederlandse Staat in 2020 zijn verbonden aan het steunpakket voor KLM.

Aanbiedingsbrief staatsagent KLM bij 5e voortgangsrapportage