Reactie op brief Kinderombudsman over wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau

Minister Bruins Slot (BZK) reageert op een brief van de Kinderombudsman over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau.

Reactie op brief Kinderombudsman over wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau