Reactie gemeenten Middelburg en Veere op artikel 12-rapport 2021-2022 Vlissingen