Afschrift brief aan CvdK over regie op de Volkshuisvesting in relatie tot de formatie

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Commissarissen van de Koning een brief over regie op volkshuisvesting bij de formaties in de provincies.

Afschrift brief aan CvdK over regie op de Volkshuisvesting in relatie tot de formatie