Reactie advies inzake Woo-verzoek naar informatie over COVID-19

Minister Kuipers (VWS) stuurt het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishoudingreactie (ACOI) een reactie op hun advies over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS.

Reactie advies inzake Woo-verzoek naar informatie over COVID-19