Brief SVB met resultaten pilot gerichte bevordering gebruik AIO

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gestart met een pilot voor gegevensuitwisseling met het UWV om potentiële rechthebbenden gerichter te kunnen benaderen. Deze brief bevat de uitkomsten daarvan.

Brief SVB met resultaten pilot gerichte bevordering gebruik AIO