Afschrift brief Reactie kennisveiligheid sectorbeeld universiteiten

Afschrift van de brief van Universiteiten van Nederland aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat een reactie op het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten 2023.