Reactie ZonMw op evaluatie ZonMw 2016-2022

Reactie van het samenwerkingsverband ZonMw van het zelfstandig bestuursorgaan ZorgonderzoekNederland (Zon) en het domein Medische Wetenschappen (MW) op de evaluatie ZonMw 2016-2022.

Reactie ZonMw op evaluatie ZonMw 2016-2022