Hoofdlijnenafspraak OCW Sectororganisaties ouders leerlingen

Het document bevat afspraken over mobiele telefoons in het klaslokaal in het onderwijs. De afspraken gaan in op 1 januari 2024.

Hoofdlijnenafspraak OCW Sectororganisaties ouders leerlingen