Afschrift Brief aan universiteiten Verzoek tot zelfregie internationalisering in balans

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de universiteiten. De brief gaat oer een pakket van wetgeving (wetsvoorstel Internationalisering in balans, de WIB) om de internationalisering van het hoger onderwijs in balans te brengen.

Afschrift Brief aan universiteiten Verzoek tot zelfregie internationalisering in balans