Brief Autoriteit Persoonsgegevens over specifiek toezichtarrangement Belastingdienst

De Autoriteit Persoonsgegevens informeert staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over het in te stellen toezichtarrangement bij de Belastingdienst.

Brief Autoriteit Persoonsgegevens over specifiek toezichtarrangement Belastingdienst