Actieplan Aanpak Kindermishandeling. Kinderen veilig thuis.

In deze publicatie vindt u informatie over de voorstellen die het kabinet heeft uitgewerkt en die een belangrijke rol moeten spelen bij de aanpak van kindermishandeling.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • kinderen veilig thuis;
  • voorkomen, signaleren, stoppen en beperken;
  • landelijk actieplan voor terugdringen van kindermishandeling;
  • vervolgtraject;
  • budget/financieel kader;
  • studies aard en omvang kindermishandeling;
  • zorgcontinuüm en 35 punten RAAK;
  • omschrijving Landelijk Actieprogramma Aanpak Kindermishandeling (LAAK) van de MOgroep;
  • overzicht van benaderde instanties, personen en bronnen;
  • wettelijk kader.

Datum van uitgave: september 2007