Dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak

Herziene versie november 2012

In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
  • ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
  • vergunningvrij, maar niet regelvrij;
  • bestemmingsplan;
  • welstand;
  • Bouwbesluit: hoe te bouwen;
  • verplicht rekening houden met uw buren;
  • wél een omgevingsvergunning nodig;
  • procedure omgevingsvergunning.