Prostitutie en uitbuiting, 2019 (Nederlands)

In deze publicatie vindt u informatie over prostitutie en uitbuiting. Als u bijvoorbeeld gedwongen wordt om te werken in de prostitutie of als u niet uw eigen paspoort of reisdocumenten in bezit heeft, kan het zijn dat u slachtoffer bent van uitbuiting.

Deze informatiekaart is bestemd voor mensen die werken in de prostitutie en voor mensen die iemand kennen die in de prostitutie werkt. De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Hoe herkent u uitbuiting?
  • Waar krijgt u hulp en informatie?
  • Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).
  • Hulp door de politie.
  • Uw rechten als slachtoffer: de B9-regeling helpt u met opvang, bedenktijd over uw aangifte en een tijdelijke verblijfsvergunning.
  • Meld misdaad anoniem.

Bestellen

U kunt deze brochure telefonisch bestellen via het 4-cijferig telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.
Als u vanuit het buitenland belt kunt u bellen naar het telefoonnummer + 31-77-4656767.