Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

Alle gebouwen en andere bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. Als hierdoor de monumentale waarde van een bouwwerk dreigt te worden aangetast, hoeft aan bepaalde voorschriften niet te worden voldaan. Hierover leest u meer in dit infoblad.

Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving? (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)