Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen Bouwbesluit 2012

Vanaf 1 april 2012 zijn de voorschriften voor buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen onveranderd opgenomen in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. Met deze voorschriften wordt geregeld dat bij een eventuele brand in een dergelijke buitenopslag, nabij gelegen bouwwerken en terreinen voldoende worden beschermd en de brandweer gelegenheid heeft om te blussen.

Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen Bouwbesluit 2012 (PDF | 2 pagina's | 191 kB)