Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het Bouwbesluit 2012 bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit (PDF | 4 pagina's | 636 kB)